GUFFA | FOTO | PROGRAMMERING | GÄSTBOK

C# : Fixa radbrytningar

Vissa system använder ett tecken för radbrytning, andra använder två tecken.

Ifall man har en sträng med "fel" radbrytningar så kan man fixa dem med den här koden:

theString = Regex.Replace(theString, @"\r?\n", Environment.NewLine);

Koden fungerar oavsett vilken radbrytning som används i det aktuella systemet, och den förstör inte radbrytningar som redan är korrekta.